Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.สระแจง อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
 
 
 
 
             
อบต.ต้นโพธิ์ เว็บไซต์ อบต.ต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ   11 0 23 มี.ค. 2562
อบต.หนองกระทุ่ม ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ อบต.พระงาม อำเภอพรหมบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ   5758 2 13 มี.ค. 2562
อบต.โพกรวม การปรับปรุงถนน   53 3 5 มี.ค. 2562
ทต.ทับยา เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.ทับยา อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ   42 0 8 ก.พ. 2562
อบต.คอทราย สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ    88 0 4 ก.พ. 2562
อบต.โพกรวม การก่อสร้างอาคารในที่สาธารณะประโยชน์   62 0 28 ม.ค. 2562
อบต.โพกรวม การก่อหนี้ผูกพัน   66 1 28 ม.ค. 2562
อบต.โพกรวม อำนาจและหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่เทศกิจ   67 0 28 ม.ค. 2562
อบต.โพกรวม หารือของ มท.เกี่ยวกับโครงการอบรมและศึกษาดูงานภายในประเทศ   55 0 28 ม.ค. 2562
อบต.โพกรวม หารือการจ่ายเงินสะสมจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างสระพักน้ำดิบ   56 1 28 ม.ค. 2562
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 111